Велина Дукова

Home / Екип / Велина Дукова

Велина Дукова е експерт връзки с обществеността, с дългогодишен опит в администрацията на МУ-Плевен. Притежава над 3г. опит в изпълнението на проекти финансирани със средства от ЕСИФ. Координира дейностите по информираност, публичност на проекта и PR кампаниите, изготвя статии за проведени събития, анонси за предстоящи мероприятия и съобщения за пресата. Съдейства на външния екип по изпълнение на дейностите по информация и публичност при разработването на плакати, брошури и др. информационни материали.
И-мейл: velinad@yahoo.com