Ваня Пенчева

Home / Екип / Ваня Пенчева

Ваня Пенчева е експерт старши юрист с дългогодишен опит(над 3г,) в управлението и изпълнението на проекти финансирани със средства от ЕСИФ. Тя ще отговаря за провеждане на тръжни процедури за предвидени по проекта дейности, подготовка на договорите, които предстои да се сключват по проекта , допълнителни споразумения, координация и отговор на одитни проверки и проверки на място, юридическо оформление на цялостната документация по проекта, архивиране и съхранение на юридическата документация по проекта и други дейности, касаещи юридическа компетентност, възникнали в процеса на изпълнение на проектните дейности.