Доц. Пенчо Тончев

Home / Екип / Доц. Пенчо Тончев

Доц. Пенчо Тончев е администратор на научноизследователска дейност по проекта. Има дългогодишна академична кариера и богат опит в участието по проекти и програми финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Подпомага логистично, технически и информационно целевите групи при участието им в международни конференции и специализации; администрира заявките за подпомагане на дисертационни трудове и научни публикации в международни издания; изследва целевите групи и подържа регистър за научно изследователската дейност на целевите групи. Той води статистика за постигането на заложените в проектното предложение индикатори.
И-мейл: ptonchev@gmail.com