Доц. Галя Маринова

Home / Екип / Доц. Галя Маринова

Доц. Галя Маринова е координатор на проекта, с дългогодишна академична кариера и 3 год. опит при изпълнението на проекти със сходни дейности.
В рамките на проекта тя подпомага ръководителя в управлението на проекта; координира дейността по изпълнение и отчитане, както и дейността на екипа за управление на проекта. Доц. Маринова подготвя и организира срещите на проектния екип, координира и отговаря за навременната подготовка и изпълнение на отделните дейности по проекта. Отговаря за организацията на планираните мероприятия и събития, съгласно предварително заложения план график.
И-мейл: drstavreva@yahoo.com