Екип

Home / Екип
Project_manager

Проф. Мария Георгиева

Ръководител на проекта

Project_coordinator

Доц. Галя Маринова
Координтор на проекта

Administrator

Доц. Пенчо Тончев
Администратор на проекта

PR

Велина Дукова
Експерт "Връзки с обществеността"

Project_coordinator

Доц. Галя Маринова
Координтор на проекта

technical_support

Зорница Декова

Технически сътрудник

Accountant

Анелия Луканова
Счетоводител