Медицински Университет – Плевен

Home / Медицински Университет – Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. От 2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.
Университетът разполага с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве”, Факултет „Здравни грижи”, както и Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение.
Висшето медицинско училище провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.
Съчетавайки традициите на миналото с възможностите на настоящето, днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена – съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване, което се използва за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа.