Лекарят на годината доцент Николай Янев изнесе лекция за докторанти, специализанти и млади учени по проекта за стимулиране на тяхното развитие

Home / Новини / Лекарят на годината доцент Николай Янев изнесе лекция за докторанти, специализанти и млади учени по проекта за стимулиране на тяхното развитие

На 08 декември 2017 г., празникът на българските студенти, в зала „Гален“ на Телекомуникационен ендоскопски център Лекарят на годината 2017 доцент Николай Янев посети Медицински университет – Плевен, за да изнесе лекция на тема: 3D Планиране, моделиране, принтиране и реконструиране в лицево-челюстната хирургия. Младият специалист по лицево-челюстна хирургия е поканен от екипа на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“, за да се срещне с целевата група от 30 млади учени от хирургичните специалности, както и с цялата студентска общност. Доцент Янев бе гост-лектор в рамките на обучителния модул 3 на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“. Той бе посрещнат лично от ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов и зам.-декана на Факултет „Медицина“ доц. д-р Добромир Димитров. Те му показаха новооткритата уникална експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“ във фоайето на Телекомуникационния център. Доцент Янев се запозна с четирите важни годишнини, на които е посветен музеят на минимално-инвазивната хирургия: 25 години от първата минимално инвазивна операция (лапароскопска холецистектомия), осъществена в гр. Плевен през м. май 1993 г.; 10 години от откриването на първия в Югоизточна Европа Телекомуникационен ендоскопски център ТЕЛЕЦ към МУ-Плевен през м. юни 2007 г.; 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България от екипа на проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. през м. януари 2008 г.; и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ и лечението на солидни тумори в България и Югоизточна Европа с апарат за високо интензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) през м. декември 2012 г.
Преди началото на лекцията си доцент Николай Янев бе приветстван от ректора проф. Томов, който съобщи на аудиторията от млади учени, специализанти и докторанти, че от следващата учебна година висшето училище ще въведе 3D-принитирането като начин и форма за създаване на модели, на които да се обучават студенти по една от най-новите дисциплини – минимално инвазивна хирургия. В момента студентите тренират върху симулатори, виртуални тренажори и върху жива тъкан. С 3D-принтера ще се създаде възможност за принтиране на органи в триизмерен формат с цел тренировъчни обучения, а доцент Янев ще бъде един от водещите преподаватели в тези занятия. На края на своето обръщение, професор Томов удостои доцент Янев с плакет на МУ-Плевен за постигнатото академично развитие и за високо професионално отличие, с което популяризира и името на висшето училище в Плевен.
Лицево-челюстният хирург доцент Николай Янев, който е част от академичната общност на плевенската Алма Матер, бе удостоен с престижното отличие Лекар на 2017 година от Българския лекарски съюз на 19 октомври. Призът се присъжда за революционната за Югоизточна Европа операция, при която бе извършено „принтиране“ на част от лице на 43-годишен пациент с тежко онкологично заболяване. В продължение на близо 13 часа доцент Янев и екипът му отстраняват тумора, слагайки на мястото му кост и тъкан от крака на пациента и индивидуален имплант, създаден благодарение на 3-измерното планиране и принтиране. Благодарение на уникалната операция мъжът е жив и здрав и продължава да води пълноценен живот.
Д-р Николай Янев е едва на 41 г., но със сериозна академична и научна кариера. Завършил е дентална медицина и медицина със специалност лицево-челюстна хирургия, доцент е към Медицински университет – Плевен. Хирургичната му работа е разделена между СБАЛ по лицево-челюстна хирургия в София и Royal Derby Hospital във Великобритания. Той притежава широк клиничен опит по въпросите на онкологичните заболявания на главата и шията, на лечението на вродените и придобитите деформации на лицето и шията, на травмите на лицето и шията, на заболяванията на долночелюстните стави, както и в областта на зъбно-челюстната хирургия. Проектът № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.