Център за обучение към Медицински унивеситет-Плевен

Проект „Създаване на Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ има за цел да надгради докторантското училище на МУ – Плевен. Ще бъде създаден център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. Центърът ще оперира със специфични дейности, необходими за развитието освен на ценните кадри, но и на преподавателите към факултета. Той ще осигури високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието.

Център за обучение към Медицински унивеситет-Плевен

Новини

Вторият двудневен интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени се проведе за новата целева група
Вторият двудневен интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени се проведе за новата целева група
04.06.2018
Вторият двудневен интерактивен семинар от Цикъл 2 бе организиран в с. Рибарица, област Ловеч, на 02 и 03 юни 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение н
С нова целева група стартира вторият цикъл на Дейност 2  по проекта  „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени  към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“
С нова целева група стартира вторият цикъл на Дейност 2 по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“
16.04.2018
С нова таргетна група от 46 докторанти, специализанти и млади учени стартира вторият цикъл на Дейност 1 и Дейност 2 по Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на
В 3D студиото за обучение докторанти, специализанти и млади учени наблюдаваха робот-асистирана операция, демонстрирана от проф. Григор Горчев, по проекта за стимулиране на тяхното развитие
В 3D студиото за обучение докторанти, специализанти и млади учени наблюдаваха робот-асистирана операция, демонстрирана от проф. Григор Горчев, по проекта за стимулиране на тяхното развитие
16.02.2018
Два поредни обучителни курса по робот-асистирана хирургия се проведоха в рамките на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез мин

Докторанти, специализанти и млади учени