Център за обучение към Медицински унивеситет-Плевен

Проект „Създаване на Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ има за цел да надгради докторантското училище на МУ – Плевен. Ще бъде създаден център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. Центърът ще оперира със специфични дейности, необходими за развитието освен на ценните кадри, но и на преподавателите към факултета. Той ще осигури високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието.

Център за обучение към Медицински унивеситет-Плевен

Новини

МУ–Плевен реализира успешно проекта за подпомагане на развитието на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“
МУ–Плевен реализира успешно проекта за подпомагане на развитието на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
20.12.2018
Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) приключи успешно реализацията на проект BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и
МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“
МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“
29.11.2018
Медицински университет – Плевен (МУ–Плевен) организира двудневна научна сесия "Наука и бизнес" под наслов "Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работо
Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в Медицински университет – Плевен
Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в Медицински университет – Плевен
14.10.2018
На 24 октомври 2018 год. в Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се организира „Ден на учения“ под наслов "Активна промоция на докторанти, спе

Докторанти, специализанти и млади учени